De impact van ChatGPT op examinering inschatten

De impact van ChatGPT op examinering inschatten

Kun jij inschatten wat de impact van ChatGPT of andere AI-technologie op examinering is? Mijn eigen antwoord: ik denk dat ik het nog niet helemaal kan overzien. Daarom is het fijn dat er veel mensen mee bezig zijn, er een mening over hebben en nadenken over gewenste en ongewenste toepassingen. En het is nog fijner als dat vertaald wordt in een instrument dat je helpt nadenken over je eigen (onderwijs)situatie. Zo’n instrument vond ik op LinkedIn en ik vertel je wat je ermee kunt.

Over ChatGTP

ChatGPT is een kunstmatige intelligentie, die snelle, goed geformuleerde antwoorden op uiteenlopende soorten vragen biedt. De chatbot is gebaseerd op het grote taalmodel van OpenAI en is ‘getraind’ om dialogen te voeren met een menselijke gebruiker, zoals het beantwoorden van vragen en samenstellen van zinnen. Iedere keer dat er een nieuwe versie van ChatGPT uitkomt verbeteren de resultaten en is er meer mogelijk.

ChatGPT in een examen

Mag je ChatGPT gebruiken in een examen? Het antwoord op die vraag hangt allereerst af van het doel van het examen: wat wil je ermee beoordelen? Als je wilt weten of iemand uit de losse pols een lekker lezend stuk kan schrijven, dan kom je daar niet echt achter als je diegene ChatGPT laat gebruiken. Tegelijkertijd zijn er ook schrijfopdrachten waarbij ChatGPT gebruikt kan worden, maar je er met het gebruik van ChatGPT alleen niet bent.

Overigens kun je de vraagstukken rondom ChatGPT misschien ook wel vergelijken met de komst van Wikipedia. Op een gegeven moment vindt men daarin een weg, bijvoorbeeld door studenten te leren dat ze het wel mogen gebruiken maar het niet mogen overschrijven. Ook voor toepassingen zoals ChatGPT kan het zijn dat zo’n stramien passend is. Je mag het gebruiken, laat je erdoor inspireren, maar uiteindelijk moet je zélf iets produceren.

Lees ook: AI voor content van e-learning

De impact van ChatGPT op examinering inschatten

Maar hoe zit dat dan bij jouw eigen examens? En hoe maak je daarin een afweging tussen het al dan niet mogen gebruiken van ChatGPT? En als je constateert dat ChatGPT gebruikt mag worden: op welke manier dan? Helaas zijn dat vragen zonder een standaard antwoord dat altijd geldt. Maar wel zijn er hulpmiddelen die je kunt gebruiken om jouw antwoorden te vinden.

ChatGPT

Zo heeft Avans Hogeschool een handig instrument ontwikkeld om de impact op en de benodigde aanpassingen aan onderwijs te bepalen. En dat kun je relatief eenvoudig vertalen naar examinering. Met dit instrument maak je eerst een analyse van je leer- (of examen-)activiteit. Wat wil je dat er geleerd wordt? En hoe sluiten dit doel en deze activiteit aan bij de kernwaarden en onderwijsvisie van jouw team? Van daaruit maak je een inschatting van de impact van de technologie. Dat doe je (onder andere) door mogelijke manieren om de technologie te kunnen inzetten te bepalen en daarmee aan de slag te gaan. Je gaat bijvoorbeeld dingen uitproberen, bekijken wat de mogelijkheden zijn en voor- en nadelen op een rijtje zetten. Tenslotte beoordeel je of het effect positief of negatief is. Bij een positief effect ga je na wat de lerende nodig heeft om hiervan te profiteren en wat docenten kunnen doen om te zorgen dat iedereen profiteert. Bij een negatief effect ga je na hoe je het onderwijs zo kunt aanpassen dat je dit effect kunt verminderen of voorkomen. Volgens mij een mooie ‘guideline’/stappenplan dat je goed op weg kunt helpen bij dit soort vragen rondom ChatGPT, of in de toekomst met andere (AI-)technologie.

Reacties zijn gesloten.