De kwaliteitskaart examinering

De kwaliteitskaart examinering

De kwaliteitskaart examinering kwam ik tegen in de nieuwsbrief van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering. En omdat ik volgend jaar meer ga doen met examinering (daarover later nog wel eens meer denk ik), lees ik deze nieuwsbrief de laatste tijd wat preciezer. Want er staat veel relevante informatie in. Waaronder dus de kwaliteitskaart examinering.

Wat is de kwaliteitskaart examinering?

In het onderzoekskader 2021 wordt wel het ‘wat’ benoemd, als het gaat om kwaliteit, maar niet het ‘hoe’. Dat heeft als voordeel dat er ruimte is voor eigen invulling. Als team stel je zelf de kwaliteitseisen en de bijbehorende acties vast. Het nadeel daarvan is dat het ‘zwevend’ kan voelen. Want: waar begin je? En: hoe weet je zeker dat je het goed doet? Samen met een aantal scholen heeft het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering daarom een kwaliteitskaart ontwikkeld. Die geeft antwoord op de vraag wat de kwaliteitseisen zijn, maar geeft ook concrete handvatten om die als team te inventariseren en concreet te maken. Daarbij kun je ook inspiratie opdoen in de vorm van een kwaliteitsactiviteitenkaart. Hierin zijn activiteiten gekoppeld aan kwaliteitscriteria.

kwaliteitskaart

Waarom is het een aanrader?

Kortom: deze kwaliteitskaart kan het leven van teams die met kwaliteit aan de slag gaan een heel stuk makkelijker maken. Omdat de kaart je concreet helpt en stuurt. Bovendien voorkomt het dat ieder team voor zich het ‘wiel’ gaat uitvinden. Zelf ben ik ook erg gecharmeerd van de pagina waarin de kwaliteitseisen op één pagina worden samengevat. Niet alleen omdat ik wel houd van ‘less is more’, maar ook omdat het op een makkelijke manier is uitgelegd en je dus geen toetskundige hoeft te zijn om het te begrijpen. En ik houd ook van de details in het document. Het is een interactieve pdf die met kleuren goed gestructureerd is en waarbij je op die kleuren kunt klikken om bij de juiste informatie uit te komen. Zo vind je snel wat je zoekt.

Reacties zijn gesloten.