Experts leren anders dan beginners

Experts leren anders dan beginners

Met dank aan LinkedIn weer voor de inspiratie. Want iemand tipte daar een artikel dat al wel uit de ‘oude doos’ is, maar nog steeds actueel. Het gaat erover dat experts anders leren dan beginners. En ‘anders’ is misschien ook wel te voorzichtig uitgedrukt. Experts leren fundamenteel anders dan beginners. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden als je een leerinterventie ontwerpt.

De basis: beginners tegenover experts

Beginners zijn nieuw in een bepaald veld of onderwerp. Hun leerproces is breed en oppervlakkig. Ze zijn bezig met het opbouwen van een basis, het leren van de regels, en het verkennen van de omvang van hun nieuwe interessegebied.

Experts hebben die basis al. Ze bezitten een diepgaand begrip van hun vakgebied, inclusief de nuances en complexiteiten die beginners nog niet kunnen zien. Hun leerproces is gericht op verdieping en specialisatie, en vaak op het uitdagen en heroverwegen van bestaande kennis en aannames.

Diepte versus breedte

Een cruciaal verschil in het leerproces van experts en beginners ligt in de focus. Beginners focussen op het breed verkennen en begrijpen van nieuwe concepten. Ze zijn als toeristen in een nieuwe stad, die alles tegelijk willen zien en doen.

Experts, met hun solide basis, richten zich op diepte. Ze duiken diep in specifieke onderwerpen, vaak met het doel om nieuwe inzichten te ontwikkelen of bestaande kennis te verbeteren. Ze zijn meer als archeologen, zorgvuldig graven op een specifieke locatie om verborgen schatten te ontdekken.

Lees ook: leertheorieën op een tijdlijn

Complex versus eenvoudig

De manier waarop kennis is gestructureerd in het hoofd van een expert verschilt ook aanzienlijk van die van een beginner. Experts hebben complexe kennisstructuren ontwikkeld die hen in staat stellen om snel informatie te verwerken, verbanden te leggen tussen ogenschijnlijk niet-gerelateerde informatie en intuïtief problemen op te lossen.

Beginners hebben deze complexe structuren nog niet ontwikkeld. Hun kennis is meer gefragmenteerd en oppervlakkig, wat hen kwetsbaarder maakt voor misverstanden en fouten.

experts leren anders dan beginners
Gegenereerd door OpenAI’s ChatGPT

Strategieën en aanpassingsvermogen

Experts beschikken over een breed scala aan leer- en probleemoplossende strategieën die ze kunnen aanpassen aan verschillende situaties. Ze zijn flexibel in hun aanpak en kunnen hun strategieën aanpassen op basis van de taak die voorhanden is.

Beginners, missen vaak de ervaring om te weten welke strategie het beste werkt in welke situatie. Ze leren nog steeds de verschillende benaderingen kennen en wanneer ze deze moeten toepassen.

Conclusie

Het leerproces van experts en beginners verschilt fundamenteel in focus, diepte van kennis, kennisstructuur en aanpassingsvermogen. Experts leren anders dan beginners. Dat maakt dat het essentieel is om hier rekening mee te houden bij het ontwikkelen van je leerinterventie: wie van de twee is jouw doelgroep? Hoe houd je rekening met het niveau van expertise van jouw doelgroep? En ook: hoe krijg je beginners uiteindelijk op het niveau van expert? Interessante vragen om mee aan de slag te gaan!

Reacties zijn gesloten.