Gebruik geen tips en tops

Gebruik geen tips en tops

Gebruik geen tips en tops in trainingen, meetings of waar dan ook. Dat is de strekking van een artikel dat ik via LinkedIn vond. Interessant, want eerlijk gezegd vraag ik het zelf ook wel eens. Maar vanaf nu ga ik dat dus niet meer doen. Waarom? Lees snel verder!

Geen tips en tops

Gebruik geen tips en tops in trainingen of meetings of wat dan ook. Gewoon niet. Gewoon nooit meer. Want deze manier van feedback geven levert geen effectief leerresultaat op. Zuivere feedback bevat namelijk geen oordelen en adviezen. Maar een tip is een advies en een top is een oordeel. De auteur stelt dat echte feedback zich moet focussen op het waarnemen van gedrag en de impact ervan, zonder oordelen of adviezen. Hij benadrukt dat zuivere feedback, die losstaat van persoonlijke meningen, een veiligere en meer leerzame omgeving creëert voor deelnemers.

De belangrijkste argumenten

 • Tips en tops belemmeren objectieve waarneming. Ze vragen dat je onmiddellijk een oordeel en/of een advies geeft.
 • Tips en tops worden vaak als persoonlijke meningen gezien en roepen defensieve reacties op.
 • Het gebruik van tips en tops kan het gevoel van veiligheid verminderen omdat deelnemers elkaar moeten beoordelen.

Lees ook: Te veel feedback geven zit leren in de weg

Adviezen

 • Gebruik feedback die puur observaties van gedrag en het effect ervan bevat. Vrij van oordelen en adviezen dus.
 • Ontwerp trainingen met duidelijke doelen en middelen voor het observeren en terugkoppelen van gedrag.
 • Oefen met het geven van zuivere feedback.
 • Minimaliseer het gebruik van complimenten en adviezen na feedback.
tips en tops
Gegenereerd door ChatGPT van OpenAI

Wat kun je hiermee als onderwijskundige?

 1. Neem het voortouw
  Neem het voortouw in het afschaffen van tips en tops in trainingen en meetings. Leg uit waarom het niet werkt en geef suggesties voor alternatieven. En voor jezelf geldt natuurlijk: practice what you preach.
 2. Train observatievaardigheden
  Werk aan het verbeteren van de vaardigheid om gedrag objectief waar te nemen en te bespreken. Dus: zonder eigen interpretaties of oordelen toe te voegen.
 3. Faciliteer feedbacksessies
  Structureer feedbackmomenten op zo’n manier dat ze gefocust zijn op wat daadwerkelijk geobserveerd is en het effect ervan. En dus niet op wat de observant denkt dat beter zou kunnen.
Reacties zijn gesloten.