Het testing effect: toetsen als leermiddel

Het testing effect: toetsen als leermiddel

Op LinkedIn kom ik de laatste tijd vrij veel tegen over het testing effect. Geen idee of dit een gevalletje ‘alles wat je aandacht geeft groeit’ is, maar in ieder geval vind ik het interessant. Wat is het testing effect? Waarom werkt het (of niet)? En wat zijn randvoorwaarden?

Het testing effect is al een heel oude gedachte

Aristoteles, een Grieks filosoof en wetenschapper die leefde van 384 tot 322 v.Chr., wist al dat het werkte. Al was zijn uitspraak toen nog helemaal niet wetenschappelijk onderbouwd. Hij zei: ‘het geheugen wordt sterker door oefening in herhaaldelijk herinneren’. Maar pas in de 20e eeuw kwam het empirisch bewijs hiervoor.

testing effect
Afbeelding van ElisaRiva via Pixabay

Het testing effect

Het testing effect gaat over het gebruik van een toets als leermiddel: formatief toetsen dus. Toetsen die gebruikt worden tijdens het leren zorgen voor een sterker geheugenspoor, en dus voor beter leren. Dat komt omdat de lerende actief met het geleerde moet omgaan. Het geheugenspoor kan zowel sterker worden door het opslaan van de stof als door het moeten terughalen van de stof.

Associaties tussen items en retrieval cues

Hoe komt het dat het testing effect werkt? Dat heeft te maken met de werking van je geheugen. Dat kun je zien als een netwerk van items (dingen die je hebt opgeslagen in je geheugen), die je tevoorschijn tovert aan de hand van retrieval cues (dingen die ervoor zorgen dat je iets ophaalt uit je geheugen). Als een item succesvol is opgehaald, wordt de associatie tussen retrieval cue en het item sterker. Daardoor haal je het een volgende keer makkelijker op uit je geheugen.

Lees ook: knowledge organisers: wat zijn dat?

Randvoorwaarden

Er zijn een aantal randvoorwaarden waar je op moet letten als je het testing effect wilt toepassen. Deels komen deze overeen met de randvoorwaarden voor effectief formatief toetsen:

  • Geef direct feedback. Besteed daarbij ook aandacht aan de (probleemoplossende) strategie om tot het antwoord te komen. Net als misvattingen, onderliggende concepten en dergelijke.
  • Het werkt het beste als antwoordopties actief uit het hoofd opgenoemd moeten worden. Als er namelijk al antwoordopties gepresenteerd worden, hoef je namelijk niet zo diep te graven in je geheugen. Omdat je dan meer inspeelt op het herkennen. Terwijl juist het graven belangrijk.
  • Leg goed uit wat het doel van de testjes is. Voorkom dat lerenden niet durven te falen en zichzelf druk gaan opleggen om het in één keer goed te doen. Dat is hier namelijk nu net niet waar het over gaat.

Hoe pas je het testing effect toe?

Nou, bijvoorbeeld:

  • met een quiz in een tool als Kahoot of Mentimeter.
  • door zelf vragen te laten maken en die aan iemand anders te laten stellen.
  • door zelf aantekeningen te laten maken met de zogenaamde Cornell note-taking method. Die dwingt je namelijk om cues en keywords te bedenken bij de stof. Om zo later de stof actief op te kunnen halen uit je geheugen.
Reacties zijn gesloten.