Hoe leren mbo-studenten?

Hoe leren mbo-studenten?

Als je (net als ik) veel werkt voor het mbo-onderwijs, dan is dit artikel wel een must-read. Kennisrotonde heeft allerlei informatie uit verschillende onderzoeken bij elkaar verzameld. Zo weet je wat er nu daadwerkelijk wetenschappelijk bewezen is over het leren van mbo-studenten. En dat is heel interessant.

Leren van mbo-studenten

Het artikel verkent hoe mbo-studenten leren om vakmensen te worden. Daarbij wordt benadrukt dat leren in meerdere contexten plaatsvindt, zoals theorie, praktijk en projecten. Drie centrale leerprocessen worden uitgelicht: context maken, betekenis geven en ingroeien. Elk proces draagt bij aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en beroepsidentiteit, waarbij interactie met opleiders cruciaal is.

Leerprocessen ontrafeld

Een belangrijk kenmerk van het mbo is dat het leren plaatsvindt binnen een verscheidenheid aan contexten. Denk aan theorielessen, vaardigheidstrainingen en leren in de beroepspraktijk. Deze mix zorgt ervoor dat studenten niet alleen kennis opdoen, maar deze ook leren toepassen in realistische situaties, een proces dat we ‘context maken’ noemen. Dit houdt in dat studenten actief verbanden leggen tussen wat ze weten en wat ze doen: een essentiële vaardigheid in elke professionele toolkit.

Lees ook: Beoordelen van de beroepspraktijkvorming

Interactie met opleiders: essentieel voor succes

Opleiders spelen een onmisbare rol in het ondersteunen van deze leerprocessen. Door gerichte vragen te stellen en concepten te introduceren, helpen zij studenten niet alleen hun kennis te verdiepen, maar ook hun handelen te reflecteren en te verantwoorden. Dit stimuleert om een steeds competentere houding aan te nemen binnen hun toekomstige beroepsgemeenschap.

leren van mbo-studenten
Afbeelding gegenereerd via OpenAI’s DALL-E

Van leren naar zijn: de ontwikkeling van beroepsidentiteit

Het leren stopt niet bij het ‘kunnen’; het strekt zich uit tot het ‘zijn’. Dit gaat over de ontwikkeling van een beroepsidentiteit, waarbij studenten niet alleen vaardigheden en kennis verwerven, maar zich ook als persoon verbinden met hun beroep. Dit aspect van leren is cruciaal, want het motiveert en geeft richting aan de voortdurende professionele en persoonlijke ontwikkeling van de student.

Wat kun je hiermee als onderwijskundige?

  1. Verrijk de leeromgeving
    Zorg dat theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten. Gebruik praktijkvoorbeelden tijdens theorielessen en vice versa.
  2. Wees een mentor
    Gebruik jouw interacties met studenten niet alleen om kennis over te dragen, maar ook om hen te begeleiden in het vormen van hun professionele identiteit.
  3. Stimuleer zelfreflectie
    Help studenten om zelf na te denken over hun leerproces en de ontwikkeling van hun beroepsidentiteit. Dit kan door middel van discussies, reflectieopdrachten en portfolio’s.

Deze benaderingen maken het leren in het mbo niet alleen effectiever maar ook persoonlijker en betekenisvoller. Door studenten actief te betrekken bij hun eigen leerproces, bereiden we ze voor op een toekomst waarin ze als vakmensen niet alleen hun mannetje staan, maar ook hun vak met passie en professionaliteit uitdragen.

Reacties zijn gesloten.