Leerdoelenjungle en rubrics-terreur

Leerdoelenjungle en rubrics-terreur

Leerdoelenjungle en rubrics-terreur: dat is toch een fantastische titel? Ik werd er in ieder geval enorm door getriggerd om dit artikel te lezen. En hoewel de titel misschien wel wat schreeuwerig is, stelde het artikel zelf niet teleur.

Lees meer: Leerdoelenjungle en rubrics-terreur

Dichttimmeren van beoordelingen

Nog niet zo lang geleden, geloofden we dat we de beoordeling van onderwijsonderdelen konden dichttimmeren met zo gedetailleerd en uitgebreid mogelijke leerdoelen- en criterialijsten, beoordelingsrubrics en toetsmatrijzen. En ja, daar deed ik zelf ook aan mee. Met ook als argument dat studenten zo goed mogelijk moeten weten waar ze op beoordeeld worden. De beoordeling mag geen verrassing zijn. En ja, dat laatste daar sta ik nog steeds achter. Maar je kunt je afvragen of een leerdoelenjungle en rubrics-terreur de beste manier is om dat te bereiken. Dat denk ik niet. Omdat lange gedetailleerde rubrics niet hanteerbaar zijn voor studenten. En omdat ze afleiden van de essentie van wat studenten moeten kunnen: het in de praktijk integreren van kennis, vaardigheid en competentie.

Leerdoelenjungle en rubrics-terreur

Voorbeelden

Hoe doe je dit dan wel? Nou, met voorbeelden. Laat zien wat je vraagt. Het helpt om zowel een voorbeeld te geven van nét voldoende en zeer goed werk. Die voorbeelden kunnen jezelf helpen om je kwaliteitseisen te expliciteren, maar je kunt ook aan je studenten vragen om aan de hand van jouw voorbeelden aan te geven wat de eisen zijn. De auteur van het artikel zegt over dit laatste: Dat is een veel productievere manier om studenten duidelijk te maken wat er verwacht wordt. Met een rubric als ‘instructie’ gaat je dat nooit lukken, hoe gedetailleerd en zorgvuldig geformuleerd ook.

Lees ook: Van concreet naar abstract

Onderbouwing

In examens ben je verplicht om een onderbouwing te geven bij een onvoldoende of goed. Daarbij zijn er nogal wat mensen die vinden dat je eigenlijk ook een voldoende zou moeten onderbouwen. Dit terwijl studenten met een voldoende of goed eigenlijk zelden tot nooit geïnteresseerd zijn in die onderbouwing. Het lijkt dus meer een docenten of beoordelaars-ding te zijn. Voor studenten geldt: behaald is behaald. De onderbouwing is alleen interessant bij een zak-slaag beslissing. Is het een 5 of een 6? Een O of een V? Voor een student is een ‘net-onvoldoende’ veel beter te verkroppen als-ie weet dat er zorgvuldig naar is gekeken, en dat de vergelijking met een student die een ‘net-voldoende’ haalt eerlijk is gemaakt en helder uitgelegd wordt waarin dat verschil zat. Een rubric van 3 pagina’s geeft dat effect niet. En al die inspanning om een 4 of een 8 uit te leggen is de moeite echt niet waard.

Reacties zijn gesloten.