Leermiddelenbeleid

Leermiddelenbeleid

“Uitgevers vernieuwen hun leermiddelen te weinig. Veel leermiddelen op de lijst blijven ongebruikt. Niet alle leermiddelen voldoen aan de AVG.” En nee, dat zijn niet mijn uitspraken. Maar wel van scholen die de leermiddelen gebruiken die jij als onderwijskundige ontwikkelt. En juist daarom is het interessant en belangrijk om te weten wat er gebeurt bij scholen: hoe gebruiken ze leermiddelen en hoe kiezen ze leermiddelen? Op LinkedIn vond ik de ‘handreiking leermiddelenbeleid‘ voor mbo-scholen.

Wat is leermiddelenbeleid?

De handreiking zegt daarover: leermiddelenbeleid is een meerjarige, duurzame aanpak die zich richt op de inzet van leermiddelen. Het beleid kan erg verschillen per organisatie en is gebaseerd op (publieke) waarden. Het beleid geeft binnen de school richting aan het keuzeproces rond (digitale) leermiddelen en ook de inkoop en implementatie ervan. Leermiddelenbeleid gaat over alle leermiddelen: boeken, readers, digitale leermiddelen, examens, persoonlijke uitrusting en bijvoorbeeld softwarelicenties.

leermiddelenbeleid

Waarom houd je als onderwijskundige rekening met leermiddelenbeleid?

Idealiter wordt het leermiddelenbeleid natuurlijk aangepast op de leermiddelen die jij ontwikkelt en die jouw opdrachtgever weer verkoopt. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Daarom is het belangrijk om te weten welke opties een school heeft én welke keuzes jouw potentiele doelgroepen daarin maken. Zo is de kans een stuk groter dat datgene wat je maakt daadwerkelijk gebruikt gaat worden.

Lees ook: Van print naar online

Belangrijke vraagstukken

De handreiking geeft daarvoor al een mooie lijstjes. Ze maken daarbij onderscheid tussen beleidsvragen en (gemaakte keuzes). Hieronder deel ik ze als vraagstukken waar jij als onderwijskundige dus duidelijkheid over wilt hebben:

 • Wie betaalt voor de leermiddelen: de student, de school of een bedrijf?
 • Maak je als school centraal keuzes of mogen locaties of opleidingen zelf kiezen?
 • In hoeverre is de keuze en het gebruik van materialen afgestemd op de voorbereiding op het examen?
 • Hoe kun je de voortgang van studenten volgen?
 • Wat is de ideale verhouding tussen folio en digitaal materiaal?
 • Hoe gaan we om met het gebruik van aanvullend (open) leermateriaal en de bijbehorende regels? Is open leermateriaal gewenst of ongewenst?
 • Welke kwaliteitseisen stellen we aan (digitaal) leermateriaal?
 • Welke kosten mag de school wel en niet doorberekenen aan studenten?
 • Wat zijn uitgangspunten voor de logistiek rond leermiddelen?
 • Hoe gaan we om met organisatorische uitgangspunten rond leermiddelen, bijvoorbeeld kaders voor docenten en ondersteunend personeel.
 • Hoe ziet het ict-landschap van de school eruit en is integratie daarin mogelijk?
 • Welke eisen stelt de school aan leveranciers?

Over de handreiking

Dit mooie lijstje is natuurlijk maar een deel uit de handreiking. En je bent vast benieuwd wat er verder nog in staat. Het geeft een stappenplan om te komen tot een leermiddelenbeleid. Daarnaast vind je er verhalen uit de praktijk én verhalen van experts, die hun tips, trucs en ervaringen delen. Zeker interessant als je wilt weten hoe dit soort dingen werken.

Reacties zijn gesloten.