Moet een examen bij een erkend leerbedrijf plaatsvinden?

Moet een examen bij een erkend leerbedrijf plaatsvinden?

Stel je voor: één van je studenten loopt stage bij een erkend leerbedrijf. Hij kan daar een groot deel van de werkprocessen afronden, maar niet alles. Als docent vind je ‘m wel klaar voor het examen voor één van de werkprocessen die niet of niet volledig in zijn stagebedrijf kunnen worden uitgevoerd. De optie komt langs om deze student het werkproces te laten afronden in een ander bedrijf. Dat andere bedrijf is echter geen erkend leerbedrijf. Mag dat?

Erkend leerbedrijf

De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf is een bedrijf of een organisatie waar je als mbo-student stage kunt lopen of kunt solliciteren op een leerbaan. Een leerbedrijf dat erkend is, staat ingeschreven bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Zo’n leerbedrijf:

  • biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  • stelt en praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen.
  • werkt samen met de school en SBB.

Kort door de bocht gesteld kun je zeggen dat een leerbedrijf met een erkenning een heleboel zaken op orde heeft om een student goed te laten leren.

erkend leerbedrijf
Afbeelding gemaakt met OpenAI’s DALL-E

Examenlocatie

En daarop door redenerend zijn er dus ook een heleboel zaken op orde om goed te kunnen examineren. In principe werkt dat ook zo, maar: niet ieder leerbedrijf met een erkenning is per definitie een geschikte plek om het examen af te nemen. Tegelijkertijd kan een leerbedrijf zonder erkenning wel geschikt zijn om een deel van het examen af te nemen. En dat mag ook.

Het is dus niet noodzakelijk dat het bedrijf waar wordt geëxamineerd een erkend leerbedrijf is. Of een niet erkend leerbedrijf een geschikte examenlocatie is, moet de school zelf beoordelen. Als medewerkers van het bedrijf waar het examen wordt afgenomen betrokken zijn bij de afname of beoordeling, moet de school kunnen aantonen dat ze deskundig zijn.

Meer lezen over examinering in de beroepspraktijk? Dat kan hier.

Reacties zijn gesloten.