Monitor leercultuur 2022

Monitor leercultuur 2022

Tja, er zijn van die berichten die je tegenkomst op LinkedIn, waarvan je (a) van te voren wel ongeveer kunt voorspellen wat erin staat en (b) van te voren niet heel enthousiast bent om ze te lezen omdat je weet dat het saaie kost is. Tegelijkertijd denk je ook ‘dit moet ik wel lezen’, omdat de inhoud wel relevant is voor wat je doet. Zo is het ook met de Monitor Leercultuur 2022 van de Sociaal Economische Raad (SER).

Over de monitor leercultuur

Met de Monitor Leercultuur 2022 brengen de SER en TNO de leercultuur in Nederland in kaart. Dat doen ze aan de hand van 3 thema’s:

  1. Leergedrag
  2. Gevoelde urgentie
  3. Stimulerende factoren

Leergedrag gaat over het daadwerkelijke leren, zowel formeel als informeel. De gevoelde urgentie gaat over de behoefte aan scholing (in hoeverre voel je de noodzaak?). Bij stimulerende factoren gaat het om kenmerken van het werk en kenmerken van het HR-beleid.

Lees ook: Succesfactoren voor een leercultuur

leercultuur 2022
Afbeelding van Welcome to All ! ツ via Pixabay

Opvallende conclusies

  • Er zijn minder werkenden die een opleiding volgen, terwijl ze scholing wel heel belangrijk blijven vinden en de scholingsmogelijkheden die werkgevers aanbieden niet afnemen.
  • Vooral flexwerkers volgen weinig opleidingen of cursussen.
  • Een mogelijke verklaring voor het gebrek aan werkenden die een opleiding volgen, kan te maken hebben met vergrijzing. Tegelijkertijd zie je daarnaast ook een ontwikkeling richting flexibilisering die juist een behoefte aan scholing tot gevolg zou moeten hebben.
  • De afname in cursusdeelname en de behoefte daaraan lijkt niet te worden ‘gecompenseerd’ door meer informeel leren, zoals leren van nieuwe taken of van collega’s.
  • Een mogelijke verklaring voor de trend om minder scholing te volgen, zou ook te maken kunnen hebben met de krapte op de arbeidsmarkt. Als er sprake is van een krappe arbeidsmarkt, kan er voor werknemers minder reden zijn om te investeren in hun inzetbaarheid. Zij kunnen dan relatief makkelijk aan (ander) werk komen. Bovendien maakt een krappe arbeidsmarkt ook dat er minder (werk)tijd beschikbaar is om te leren.
Reacties zijn gesloten.