Ontwerpen met het achtveldenmodel

Ontwerpen met het achtveldenmodel

Jaren geleden, toen ik onderwijskunde studeerde, maakte ik kennis met het achtveldenmodel. Nu gebruik ik dat model meestal niet meer, maar de essentie ervan neem ik nog altijd mee. Ik ben fan van de aandacht voor consistentie én het belang van het betrekken van en checken bij je stakeholders. Dat vind ik zelfs zo belangrijk dat ik wel durf te zeggen dat het overslaan ervan, gelijkstaat aan vragen om problemen. En dat wil niemand toch?

Het achtveldenmodel

Het achtveldenmodel is een krachtige tool. Je gebruikt hem om leertrajecten te structureren die direct aansluiten bij specifieke organisatieproblemen. Het achtveldenmodel is opgedeeld in twee kolommen met elk vier velden (8 velden dus). Deze acht velden overzien samen het gehele leerproces van doelstelling tot evaluatie.

Lees ook: 5 tips voor het ontwikkelen van e-learning

Structuur van het model

De eerste kolom van het model richt zich op de voorbereidende fase van leertrajecten. Hier worden de doelen, inhoud, voorwaarden, en de vormgeving vastgesteld. Dat begint met een duidelijke definitie van de leerdoelen. Daarna ontwerp je de inhoud die nodig is om deze doelen te bereiken.

De tweede kolom behandelt de evaluatie en implementatie. Hier kijk je of de deelnemers tevreden zijn en of de doelen behaald zijn. Je bekijkt ook hoe de nieuwe kennis toegepast wordt binnen de organisatie.

achtveldenmodel
Afbeelding gegenereerd door AI

Tips voor onderwijskundigen

Hier zijn wat tips om de principes van het achtveldenmodel effectief in je werk te integreren:

  1. Evalueer de samenhang
    Controleer regelmatig of de leerdoelen, inhoud en werkvormen nog steeds goed op elkaar en op de organisatorische context aansluiten. Dit helpt om de consistentie te waarborgen.
  2. Versterk relaties
    Investeer tijd in het opbouwen van sterke relaties met alle betrokkenen bij het leerproces. Dit kan door regelmatig feedback te vragen en te bieden, en door open communicatiekanalen te onderhouden.
  3. Pas aan op de context
    Zorg ervoor dat de leerinterventies niet alleen in theorie werken, maar ook praktisch uitvoerbaar zijn in de specifieke context van je organisatie of doelgroep.

Lees meer over het achtveldenmodel en hoe je het kunt toepassen in jouw praktijk. Voor praktische voorbeelden van het ontwerpen van leertrajecten met het model; bezoek deze pagina.

Reacties zijn gesloten.