Toetsanalyse voor dummies: Rit en Rir

Toetsanalyse voor dummies: Rit en Rir

Heb je je ooit afgevraagd of een toets wel echt meet wat het moet meten? Of waarom sommige toetsen als ‘eerlijker’ worden beschouwd dan andere? Rit en Rir zijn sleutels tot deze antwoorden. Door Rit en Rir te meten, kun je de betrouwbaarheid van een toets vaststellen. Begrijpen hoe een toets presteert is cruciaal als je betrokken bent bij het ontwikkelen of beheren van examens.

Rit-waarde

Stel je voor, je hebt een toets ontworpen. Je wilt zeker weten dat als studenten de toets op verschillende momenten maken, ze vergelijkbare resultaten zouden krijgen, mits hun kennisniveau hetzelfde blijft. Dit is waar Rit om de hoek komt kijken. Een hoge Rit-waarde betekent dat de toets consistent is over tijd.

De Rit-waarde is jouw hulpmiddel om te beoordelen hoe stabiel een toets presteert, ongeacht wanneer deze wordt afgenomen. Is de toets vandaag even uitdagend en eerlijk als volgende week? De Rit-waarde geeft je het antwoord.

Een hoge Rit-waarde duidt erop dat studenten die consistent presteren op de leerstof, ongeacht externe variabelen zoals tijdstip of datum, vergelijkbare resultaten zullen behalen. Dit betekent dat de toets een solide en betrouwbare graadmeter is voor hun kennis en vaardigheden.

Aan de andere kant, als de Rit-waarde laag of zelfs negatief is, dan wijst dit mogelijk op problemen. Misschien zijn sommige toetsvragen te veel afhankelijk van specifieke omstandigheden of context, waardoor ze de ene dag anders worden geïnterpreteerd dan de andere.

Lees ook: Toetsanalyse voor dummies: p-waarde en Rir-waarde

Rit en Rir
Afbeelding van Photo Mix via Pixabay

Rir-waarde

Rir meet iets anders. Deze waarde gaat over hoe goed verschillende vragen die hetzelfde moeten meten, in overeenstemming zijn met elkaar. Dit is vooral belangrijk bij grotere toetsen waarbij je wilt dat alle items bijdragen aan een eenduidige meting van de kennis of vaardigheden.

De Rir-waarde zegt iets over het onderscheidend vermogen van een vraag. Dat wil zeggen: maakt de vraag een goed onderscheid tussen de betere en de minder goede studenten? Ofwel: wordt de vraag goed beantwoord door studenten die goed scoren op deze toets?

Een hoge Rir-waarde betekent dat de betere studenten de vraag juist beantwoorden en de zwakkere studenten de vraag onjuist beantwoorden. 

Een lage of negatieve Rir-waarde zegt het omgekeerde. Het zijn dan juist de betere studenten die een vraag onjuist beantwoorden. Vaak is er dan iets met de vraag aan de hand. Wil je dieper in de statistieken duiken, dan is dit een leestip.

Reacties zijn gesloten.