Valkuilen bij het evaluatiemodel van Kirkpatrick

Valkuilen bij het evaluatiemodel van Kirkpatrick

Valkuilen bij het evaluatiemodel van Kirkpatrick… blijf daar vooral uit! Maar dan moet je natuurlijk wel eerst weten wat die valkuilen zijn. Op LinkedIn kwam ik een mooi lijstje tegen. Lees snel verder!

Het evaluatiemodel van Kirkpatrick

Het evaluatiemodel van Kirkpatrick, ontwikkeld door Donald Kirkpatrick in de jaren ’50, is een populaire methode voor het evalueren van trainings- en leerprogramma’s. Het model is onderverdeeld in vier niveaus die helpen bij het beoordelen van de effectiviteit van een training:

 1. Reactie
  Meet de reactie van de deelnemers op de training – hun eerste indrukken en hoe zij deze ervaren. Dit doe je om te weten of deelnemers tevreden zijn over de training.
 2. Leren
  Evalueert het geleerde, de verworven kennis en vaardigheden. Dit heeft als doel om te bepalen of de deelnemers daadwerkelijk iets geleerd hebben door de training.
 3. Gedrag
  Beoordeelt of er een verandering in gedrag optreedt bij de deelnemers na de training. Je doet dit om te zien of de training heeft geleid tot daadwerkelijke veranderingen in de werkpraktijk.
 4. Resultaten
  Meet de eindresultaten die door de training zijn bereikt – de bijdrage van de training aan verbetering van de prestaties van de organisatie. Dit heeft als doel om de uiteindelijke waarde van de training voor de organisatie te bepalen.
 5. ROI
  Evalueert de harde of materiële en zachte of immateriële baten. Binnen hoeveel tijd wordt de investering in trainingen terugverdiend?

Het model van Kirkpatrick helpt je om de effectiviteit van de leerprogramma’s die je ontwikkelt of beheert te evalueren en te verbeteren. Door elk niveau van het Kirkpatrick-model te evalueren, kun je een uitgebreid beeld krijgen van hoe een leerprogramma presteert en waar verbeteringen nodig zijn.

evaluatiemodel van Kirkpatrick
Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Valkuilen

De LinkedIn-post die ik las, noemde verschillende valkuilen per niveau. Hier komen ze!

NiveauValkuilen
Reactie* Tevredenheid zegt niets over de effectiviteit van leren.
* Je stelt de verkeerde vragen
Leren* De focus ligt te veel op kennis.
* Het belang van onthouden wordt genegeerd.
Gedrag* Je evalueert te vroeg – verandering kost tijd.
* Je hebt niet goed genoeg vastgesteld wat het gedrag is dat je wilt zien.
Resultaten* De prestatie-indicatoren zijn onduidelijk en/of van te voren niet goed genoeg vastgesteld.
* De training is vaak één van de factoren die medebepalend is – je kunt het effect van de training daar niet goed ‘los’ van zien.
ROI* Je gebruikt de term ROI zonder deze daadwerkelijk te meten.
* Je mist de vaardigheden om de ROI te meten.

Will Thalheimer

Deze valkuilen geven je inzicht in wat je moet vermijden. En misschien moet je conclusie zelfs wel zo rigoureus zijn dat het beter is om een ander evaluatiemodel te kiezen. Will Thalheimer, een gerespecteerde expert op het gebied van leren en prestaties, heeft met zijn werk aanzienlijke verbeteringen en alternatieven geboden voor traditionele trainings- en evaluatiemodellen zoals het Kirkpatrick-model. Ik vind zijn model vooral interessant omdat het:

 • transfer van leren naar de werksituatie benadrukt.
 • gebaseerd is op op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek over hoe mensen leren en presteren.
 • praktisch is, en makkelijk te implementeren.
Reacties zijn gesloten.