Van typen leer je net zoveel als van schrijven

Van typen leer je net zoveel als van schrijven

En dat betekent dat ik eerder onwaarheden heb opgeschreven. Waarvoor natuurlijk mijn oprechte excuses. Ik wil daarom meteen aangeven dat de titel van deze post ook niet helemaal klopt. Want: typen kan net zo goed werken als schrijven. Maar dat hoeft niet. Hoe zit dat dan?

.

Wat schreef ik eerder?

Ik citeer mezelf hier maar even… In deze blog van onderzoekonderwijs wordt het al heel mooi op een rijtje gezet. Handgeschreven aantekeningen werken beter dan getypte. Dat komt omdat aantekeningen op de laptop vaak letterlijke transcripties zijn van wat er gezegd is. Als je een beetje een goede typesnelheid hebt, kun je de docent bijhouden, en dus letterlijk meetypen. Bij schrijven werkt dat niet zo. Omdat schrijven langzamer gaat dan typen moet je de inhoud bewerken, omdat je de spreeksnelheid niet bijhoudt. En omdat je de inhoud bewerkt en in eigen woorden herschrijft, vinden er allerlei cognitieve processen plaats. Denk maar aan wat er gebeurt als je samenvat.

.

Naast een cognitief proces, is schrijven ook een motorisch ding. Mensen herinneren en herkennen woorden significant beter wanneer zij met de pen schrijven. Dat komt omdat de extra bewegingsinformatie een complexere geheugenspoor creëert dan bij typen.

.

.

Wat zegt nieuw onderzoek?

Maar nieuw onderzoek zegt dus iets anders. Lerenden die schrijven presteren niet significant beter dan lerenden die typen. Waar het wel om gaat is dat je die aantekeningen in je eigen woorden opschrijft en ze later bestudeert. En daar komen die cognitieve processen toch weer terug dus.

.

Waar dit onderzoek trouwens geen rekening mee houdt, is dat je een laptop ook voor allerlei andere dingen kunt gebruiken dan aantekeningen maken. Als gezellige afleiding dus. Volgens onderzoek in de VS zijn studenten over het algemeen 40% van de tijd kwijt met andere programma’s of websites dan het programma waarin ze notities maken. Dit zorgt voor minder begrip en focus, omdat studenten complete onderdelen missen. En dat kan denk ik nog steeds een hele goede reden zijn om studenten te vragen om te schrijven.

.

Reacties zijn gesloten.