Wat leren studenten van leervormen met open leerdoelen?

Wat leren studenten van leervormen met open leerdoelen?

Komen reflectieverslagen, challenges of andere leervormen met (vrij) open leerdoelen voor in jullie leeraanbod? Dan herken je vast wel dat het vaak lastig beoordelen is. Natuurlijk doe je wel een poging met criteria of rubrics, maar het blijft lastig om alles te omvatten. In principe is dat niet heel erg. Zeker niet zolang je het formatief inzet. Maar tegelijkertijd wil je eigenlijk wel duidelijkheid over wat studenten ervan leren. Voor de studenten, maar ook voor jezelf. En dan is het interessant om dit artikel te lezen.

Over het onderzoek

Het onderzoek bestond uit een analyse van 43 reflectieverslagen van studenten van verschillende opleidingen in een challenge-based cursus. De onderzoekers analyseerden over welke vaardigheden studenten schreven en wát ze daar dan over geleerd hadden. Daarbij zagen zij leren als “een verandering” en keken dus naar welke veranderingen studenten beschreven.

5 soorten veranderingen

De onderzoekers vonden daarbij 5 soorten veranderingen:

ValueDe waarde of het nut van een vaardigheid (meer) gaan inzien
UnderstandingBeter begrip van wat een vaardigheid precies inhoudt
Self-levelBeter inzicht in de eigen sterktes en/of zwaktes wat betreft een vaardigheid
IntentionDe intentie om beter te worden in een vaardigheid
PerformanceHet (naar eigen zeggen) daadwerkelijk beter zijn geworden in een vaardigheid

open leerdoelen
Afbeelding van StockSnap via Pixabay

Wat kun je met dit onderzoek?

Het resultaat van dit onderzoek kun je gebruiken bij het in kaart brengen van de opbrengsten van leervormen met open leerdoelen. Het kan jezelf richting geven en/of helpen om daarin te sturen. Of misschien wel om te concluderen dat de vorm die je op het oog had minder goed past bij het type verandering dat je wilt bereiken. Daarnaast kan de indeling in 5 soorten veranderingen studenten helpen om hun eigen leren beter te herkennen en te beschrijven. Ik denk dat het een goed houvast kan zijn als je bijvoorbeeld een reflectieverslag schrijft.  

Lees ook: Hoe maak je leerdoelen?

Reacties zijn gesloten.