Welke eisen worden gesteld aan beoordelaars van examens?

Welke eisen worden gesteld aan beoordelaars van examens?

De school is altijd verantwoordelijk voor een deskundige, betrouwbare en objectieve beoordeling
van het examen in de reële beroepspraktijk. Op welke manieren kun je daar als school invulling aan geven? Hoe zorg je voor deskundigheid? Hoe stuur je beoordelaars aan? Lees snel verder!

Deskundigheid

Beoordelaars moeten goed geïnstrueerd en deskundig zijn. Scholing en certificering kunnen een goed middel zijn om de kwaliteit van beoordelaars te verbeteren. Maar je kunt ook denken aan andere manieren om informatie te verspreiden en/of kennis te delen. Bijvoorbeeld een nieuwsbrief met tips voor beoordelaars, intervisie en/of een video waarin je bepaalde aspecten van beoordelen uitlicht. Het belangrijkste is dat de school weet of de betrokkenen bij examinering voldoende deskundig zijn. De school moet het vertrouwen hebben dat de beoordelaar in de praktijk op een deskundige manier kan beoordelen.

beoordelaars
Afbeelding gemaakt met behulp van OpenAI’s DALL-E

Objectiviteit en onafhankelijkheid

Belangenverstrengeling vormt een risico voor valide en betrouwbare beoordelingen. Dat is vooral het geval wanneer praktijkbegeleiders ook als beoordelaars optreden. Er zijn verschillende manieren waarop je dit kunt voorkomen:

  • de inzet van een tweede beoordelaar, zodat er een extra paar ogen is
  • het regelmatig uitvoeren van steekproeven, zodat je kunt vaststellen of het examen volgens de eisen is afgenomen
  • een beoordelaarspool vormen, zodat beoordelaars nooit hun eigen studenten hoeven te beoordelen

Een objectieve en onafhankelijke beoordeling stelt ook eisen aan de exameninstrumenten. Zo moet het beoordelingsvoorschrift volledig zijn uitgewerkt. Je kunt de objectiviteit ook borgen door van de beoordelaar te vragen om zijn beoordeling te onderbouwen. Hier kun je ruimte voor maken op het beoordelingsformulier.

Meer weten over examinering in de beroepspraktijk? Dan is dit een interessant stuk.

Reacties zijn gesloten.