Welke eisen worden gesteld aan een examenlocatie?

Welke eisen worden gesteld aan een examenlocatie?

Waar kan een examen het beste plaatsvinden? In de beroepspraktijk of toch op school? Om dat te bepalen kijk je (onder andere) naar de eisen die aan een examenlocatie worden gesteld. Aan de hand daarvan bepaal je wat de beste optie is: de beroepspraktijk of de school. Ik neem je mee in de afwegingen die je daarin kunt maken.

Examenlocatie

Denk jij dat ‘in de reële beroepspraktijk’ altijd betekent ‘in het leerbedrijf en tijdens de bpv-periode’? Ja? Dan is het goed om te weten dat dit een misverstand is (en om je gerust te stellen: veel mensen denken dit hoor). Als school kun je daar voor kiezen, maar het is zeker niet verplicht. Gelukkig maar ook, want niet ieder leerbedrijf biedt de juiste mogelijkheden of omstandigheden om het examen op een goede manier te kunnen afnemen. Of je kiest voor het leerbedrijf of de school als examenlocatie hangt af van:

  • de afnamecondities in het bedrijf
  • de aard van het beroep, de opleiding en het examenonderdeel
  • de risico’s die men als school loopt bij afname in de reële beroepspraktijk

Om dat concreet te maken: soms kunnen beroepshandelingen, om praktische of ethische redenen, niet op de werkplek worden geëxamineerd. Denk aan het voeren van sollicitatie- of beoordelingsgespreken. Vaak kun je dat niet goed examineren en willen bedrijven dat ook niet examineren (je kunt je ongetwijfeld voorstellen waarom dat is. In dat geval kies je liever voor een simulatie op school. Dat maakt het examen uitvoerbaar, maar heeft ook als voordeel dat de examinering beter beheersbaar is en dat de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de examens meestal groter is.

examenlocatie
Afbeelding gemaakt met OpenAI’s DALL-E

Keuzes die de validiteit kunnen verbeteren

Meestal maak je als school je eigen afwegingen, waarbij je de mogelijkheden en risico’s tegen elkaar afweegt. Dit kan leiden tot een aantal keuzes die de validiteit kunnen verbeteren. Scholen kunnen bijvoorbeeld:

  • een pool van geschikte examenlocaties opstellen, waarbij de school de kwaliteit goed kan borgen.
  • kiezen voor het inrichten van een goede gesimuleerde examenomgeving.
  • samenwerken bij de afname van examens.

En zo zijn er ongetwijfeld nog meer handige keuzes (of eigenlijk zijn het meer werkwijzes) te bedenken. Hopelijk helpen deze voorbeelden jou al en anders verwijs ik graag naar de bron waar ik ze gevonden heb.

Reacties zijn gesloten.