YouTuben om iets te leren

YouTuben om iets te leren

Via LinkedIn kwam ik dit artikel tegen: Dit is de waarde van instructiefilms. Nu weet ik best wat de waarde van instructievideo’s is en waar je op let bij het maken ervan. De echte eye-opener van dit artikel zat hem voor mij dan ook in heel wat anders, namelijk dat meer dan 70 procent van het YouTube-verkeer wordt veroorzaakt door instructievideo’s. Mensen YouTuben dus vooral om iets te leren.

Waarom is dit verrassend?

Kleine correctie van de koptekst: Waarom vind ik dit verrassend? Mijn (en dus onjuiste) aanname was dat YouTube vooral gebruikt wordt als entertainment; om leuke filmpjes te kijken. Dat dacht ik vooral omdat de oorsprong van YouTube juist zit in user-generated content: je maakt zelf een filmpje en zet dat op je eigen kanaal. Maar dat is dus niet zo. Acht van de tien kijkers geeft aan dat ze YouTube-video’s bekijken om nieuwe dingen te leren.

Wat betekent dat?

Allereerst betekent dit natuurlijk dat het waarde heeft om instructievideo’s op YouTube te plaatsen. Blijkbaar is dat waar kijkers naar op zoek zijn. En voor bedrijven heeft het ook als voordeel dat het aantal telefoontjes naar de helpdesk kan verminderen. Tenminste als je het goed doet. Over wat een goede instructievideo maakt, kun je veel zeggen. Het belangrijkste is natuurlijk dat het doet wat het moet doen. En hoe je daarvoor zorgt? Daar is onderzoek naar gedaan.

YouTuben om iets te leren

Vorm afstemmen op doel

De eerste is wel een hele grote open deur, maar toch… Uit onderzoek naar de doelen en het ontwerp van educatieve video’s blijkt dat een goed gekozen vorm die past bij het doel, tot betere leerresultaten leidt. Deze blog laat een aantal goede voorbeelden zien. Zeker de moeite waard om te bekijken.

Lees ook: Podcasts voor leren

Principes van multimedialeren

In het artikel Effectief leren van multimediale bronnen van Liesbeth Kester en Jeroen van Merriënboer vind je meer informatie over hoe je het beste leert van multimedia. Zij benoemen verschillende principes:

  • Het segmentatieprincipe: als leerlingen nog niet veel voorkennis hebben, dan is het slim om de video in gedeeltes op te knippen. Zo is er de gelegenheid om informatie te verwerken, voordat nieuwe informatie wordt aangeboden.
  • Het ‘in je eigen tempo principe’: Als leerlingen zelf het presentatietempo van een video kunnen bepalen, geeft dat de ruimte om de nieuwe informatie goed te verwerken.
  • Aandacht richten met signalering: de aandacht richten naar de belangrijkste onderdelen van het leermateriaal.  Signalering in film kan door het gebruik van technieken als inzoomen, of door het toevoegen van visuele cues.
  • Gebruik van modelvoorbeelden: mensen leren van het goede voorbeeld van anderen. Leerresultaten na het bestuderen van voorbeelden (afgewisseld met zelf oefenen) zijn beter dan na alleen zelf oefenen.

Inzichten over informatieverwerking

De cognitieve multimediatheorie van Mayer is gebaseerd op inzichten uit de cognitieve wetenschap over hoe mensen informatie verwerken. Op basis van deze inzichten formuleert Mayer verschillende ontwerpprincipes voor multimediaal leermateriaal. Voor video zijn de volgende inzichten relevant:

  • Je leert beter van gesproken tekst in combinatie met afbeeldingen (auditieve én visuele informatie) dan van visuele of auditieve informatie alleen.
  • Het is ook beter wanneer woorden en beelden die over hetzelfde gaan op hetzelfde moment worden genoemd of weergegeven.
  • Je leert beter wanneer er zo min mogelijk afleidende en overbodige informatie wordt toegevoegd.
  • Als informatie visueel wordt gerepresenteerd werkt het goed om daar gesproken tekst aan toe te voegen. Het toevoegen van geschreven tekst aan plaatjes of animaties maakt het lastiger om het geleerde goed te verwerken.
Reacties zijn gesloten.